Begrafnisbriewe
Voorbeelde Dit het die Hemelse Vader behaag om van ons weg te neem ons geliefde en beminde……………………in die ouderdom van …….jaar,……..maande en ……..dae. Sy/haar heengaan word diep betreur deur sy/haar……… Sy/haar plek sal leeg wees in die harte van elkeen wie hom/haar geken het, maar ons berus daarby in die wete dat God oor ons sal skyn. Bedroefde………………….. Onder die Wil en toelating van ons Hemelse Vader is deur die dood van ons weggeneem op…………..ons geliefde……………in die ouderdom van ……jaar,……maande en……dae. Ons buig in diepe ootmoed voor God in ons uur van rou met opregte dankbaarheid in ons harte vir die wonderlike jare wat ons saam gegun was. Ons lewens was verryk deur sy/haar vreugdevolle lewe. Ons sal hom/haar mis, maar eer sy/haar nagedagtenis. Namens………… Op die dag van ………….is die lewensboek van ………………….geopen. Daarin is sy/haar lief en leed ingeskryf. Op ……………..is die laaste hoofstuk voltooi. Deur ons Hemelse Vader se besluit is sy/haar gees terug na God, die Gewer daarvan, en sy/haar liggaam terug na die aarde soos dit moet wees. Bedroefde………………… Skielik en sonder afskeid, is van ons weggeneem ons geliefde en beminde………………in die ouderdom van……jaar. Sy/haar plek sal leeg wees in die harte van elkeen wie hom/haar geken het, maar ons berus daarby in die wete dat God oor ons sal skyn. Sy/haar bedroefde…………….. Dit het die Here van Hemel en Aarde behaag om van ons weg te neem, ons geliefde ………………..in die ouderdom van …….. jaar, ….. maande en …… dae. In die dae wat kom sal ons na hom/haar verlang en hom/haar mis, maar daar is stille berusting in ons harte, omdat ons weet dat ons Hemelse Vader nooit ‘n fout maak nie. Ons is dankbaar vir die magdom van tere en soet herinneringe wat ons van hom/haar het en wat altyd in ere gehou sal word. Sy/haar plek sal altyd leeg wees, maar ons berus ons in die Wil van die Here en daarom roep ons saam met die gelowige Job uit: “Die Here het gegee, die Here het geneem, loof die Naam van die Here.” Van die gewer van alle lewe het ons ontvang die gawe van ‘n toegewyde vader/moeder,……………. Mense kom en gaan, maar hul mooi herinneringe bly bestaan. So sal ons hom/haar altyd onthou. Vir …..jaar,…….maande en…..dae is hy/sy aan ons geleen. Sy/haar stem het stil geraak toe God geroep en Sy Wil bekend gemaak het. Ons, wie agterbly, sal berus dat so Gods Wil vir ons die beste is. Ons treur nie sonder hoop nie, maar verheug ons in die gedagte dat ons eendag weer saam sal wees. Met droefheid van……………. Dit het die Here behaag om my geliefde lewensmaat en ons………………..van ons weg te neem in die ouderdom van………jaar, …….maande en………dae. Sy/haar huisgesin was sy/haar grootste vreugde en heel kosbaarste besitting. Sy/haar lojaliteit en hulpvaardigheid het van hom/haar ‘n ware vriend/vriendin gemaak; bemind by oud en jonk. Soos wat hy/sy gelewe het; innemend, liefdevol, onselfsugtig en altyd tevrede – so gaan ons hom/haar onthou. Dieselfde hand wat jou aan die slaap gesus het sal jou wakker maak met die opstandingsmôre. Ons Hemelse Vader het dit so beplan om ons geliefde ………….. na sy/haar hemelwoning te roep. Hy/sy was bevoorreg om vir …….jaar hier op aarde te kon lewe. Baie mense was verryk en verfraai deur sy/haar nederige optrede en handewerk. In tye van eensaamheid, siekte en swaarkry was hy/sy altyd tevrede en blymoedig. Ons as familie dank ons Hemelse Vader vir die voorreg en genade om hom/haar so lank by ons te kon hê. Ons gun hom/haar ‘n Hemelse rus en sal hom/haar altyd onthou. Dit het die Hemelse Vader behaag om van ons weg te neem ons geliefde en beminde …………… in die ouderdom van…………. Sy/haar plek sal altyd leeg wees in die harte van elkeen wie hom/haar geken het, maar ons berus ons daarby in die wete dat God oor ons sal skyn. Vandag loop ons geliefde vir die eerste keer langs die strate van God se stad met blye verbasing oor alles wat nuut is, want nou kan hy/sy sien wat hy/sy altyd geglo het. Nou kan hy/sy vry en vol vreugde beweeg in die heerlikheid mooier as ‘n menslike droom. Vry van siekte, swakheid en pyn en die liggaam se lyding op aarde. Van die beker van smart sal hy/sy daar nooit weer van drink nie, vrede en rus het hy nou in die hemel. Moenie sê hy/sy is dood nie want nou lewe hy/sy werklik. Hy/sy het nou eers begin in die nuwe bestaan waaraan daar nooit weer ‘n einde sal kom nie. Vol verwondering buig sy/hy nou in aanbidding voor die Een wat sy/hy altyd opreg liefgehad het selfs toe sy/hy Hom nog nie kon sien nie. Hy/sy voel nuut in die Hemelse stad, maar nie vreemd nie, want dit is die tuiste waarna hy/sy verlang het, hy/sy is nou by die huis, by sy/haar Ewige woning.
Carletonville
Home
Kempton Park