Versies
Voorbeelde wat gebruik kan word in u Program: o ‘n Psalm van Dawid. – Die Here is my herder. o Voetspore o Opgedra aan ons ontslape geliefdes o Veilig Tuis o Moederliefde o Ons Moeder o My hart is stukkend o Gaan ek ‘n kort wyle julle vooruit o Wie van ons weet wat môre sal gebeur … o Lewe vir vandag o Die goue Kruik van God o Moenie Vrees nie o Ons klein Liefling n Psalm van Dawid. – Die Here is my herder. Die Here is my herder; niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde; Na waters waar rus is, lei Hy my heen. Hy verkwik my siel; Hy lei my in die spore van Geregtigheid, om Sy Naam ontwil. Al gaan ek ook in ‘n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie; want U is met my: U stok en U staf dié vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Boontoe Voetspore Een nag het ek gedroom. Ek droom ek stap saam met God langs die strand terwyl my lewe voor my verbyflits. In elke toneeltjie was ek sien is daar twee rye spore in die sand - een ry myne die ander die van God. Toe die laaste toneel verby is kyk ek terug. Ek sien dat daar dikwels langs die lewenspad net een ry voetspore lê elke keer in die moeilikste, hartseer tye van my lewe. Dit pla my en ek vra God, "Here, U het dan belowe om my nooit te begewe of te verlaat nie maar nou sien ek in my tye van beproewing net eend ry spore op die pad. Ek verstaan nie hoekom was U nie daar juis toe ek U nodig gehad het nie." En God antwoord, "My kosbare kind, Ek is die Goeie Herder wat vir my skape sorg en elkeen liefhet. Ek sou jou nooit alleen laat nie. Daar waar jy net een ry spore sien - dit was toe Ek jou gedra het." Boontoe Opgedra aan ons ontslape geliefdes Julle het julle lewe met ons gedeel – God skenk julle die Ewige Lewe….. Julle het ons liefgehad; God het julle oneindig lief….. Julle het jul tyd aan ons afgestaan; By God het julle die Ewigheid….. Julle lig het hier geskyn – Nou is julle omring deur die Goddelike Lig…. Nou is julle aardse reis voltooi….. Rus sag in die Ewige Vreugde en Vrede! Boontoe Veilig Tuis Ek is veilig in die Hemel! O! so lieflik en so skoon Daar is vreugde sonder einde hier waar ek nou ewig woon. Al die pyn en smart is weg nou Weg die rustelose stryd Ek is nou gelukkig vrolik, bly in alle ewigheid. Was dit vreemd dat ek kalm in die doodsvallei kon gaan? O! maar Jesus en sy Eng’le het my daar ook bygestaan. En Hyself met sterke arm En vol liefde O! so teer! Het my hand nie laat los nie, my versterk, ja, keer op keer. Ag! Geliefdes moenie treur nie, want die Heer het dit gebied Kyk dan verder as die graf tog, Sê tog: “Heer, U wil geskied!” Daar is vir julle baie werk nog En beperk is ook jul tyd Doen dit nou terwyl jul kans het, Voor jul land in die ewigheid. As jul lewenstaak voldaan is, al Hy jul ook hierheen lei O! die soete weer-ontmoeting! En dan nooit-meer, nooit-meer skei. Ek gaan nie alleen nie As dood sou kom met uitgestrekte hand en sag sou fluister van‘n verre land, sal ek nie weifel nie – nog minder vreeshoe onbekend die pad ook al mag wees. Ek sal net gaan. Ek weet dat Hy, my Lewensvriend, my steeds sal lei, En op my heenreis vergesel. Ek sal my oor geen swakheid kwel. Hy sal my nooit alleen laat staan, maar met my deur die doodsdal gaan. Ek neem gewillig daardie hand, want voor wag daar ‘n Beter Land. Boontoe Moederliefde Hoe diep is moederliefde! Wie keer die moederhart – so vol van teer emosies – so dikwels vol van smart? Dis sterk en onselfsugtig; sal altyd stand kan hou. Niks kan dit ooit vernietig, laat weifel of verflou. Dit vergewe, dis toegeeflik, al stel ander soms teleur. Daardie liefde sal nooit feil nie, al sou pyn die hart verskeur. In verdoeming en vervolging hou die moederliefde stand; gloei dit met die glans en glorie van die egte diamant. Dis gelowig, vol vertroue; sal die grootste mag trotseer. Dis so diep en onverklaarbaar – dis ‘n grootste skeppingswonder, en so sprekend van Gods grootheid en Sy eie liefdemag. Boontoe ONS MOEDER Mamma u het soveel jare gesorg, Vroegdag tot laat in die nag. Oor ons altyd so besorg, Het u gehou oor ons die wag. Soms het ons gehoor hoe u bid, En Jesus gevra om by ons te staan. Hart-probleme was nooit vir u te groot, Vele male het u ons trane afgevee, Moed het u in die plek daarvan gegee. Soms het u ons teer in u arms toegevou, En 'n moed-gee soentjie op ons voorkop geplant. Teer het u gefluister om moed te hou, Dit is daarvoor wat ons u wil bedank. Mamma u het soveel jare vir ons gestry, Geleer van Jesus, alles wat u weet. Vir die lewe het u ons voorberei, Mamma, daarvoor sal ons u nooit vergeet. Boontoe My hart is stukkend My hart is stukkend maar vol Dankbaarheid dat ons Hemelse Vader Pa / Ma ‘n lang lyding gespaar het sodat Pa / Ma so waardig kon gaan,  soos wat Pa / Ma gelewe het. Hy het my laat glo dis alles in ons hande, en toe Sy oë vir my sluit, toe verstaan ek. Lekker rus Pa / Ma. Boontoe Gaan ek ‘n kort wyle julle vooruit Moenie in rouklaag en geween Julle droefheid koester nie beur moedig In die stryd. Ter wille dan van my, wees sterk,Volhardend, ywerig in jul werk. Verknies julle nie in bitter eensaamheid, Maar vul elk uur met aarbeid vlyt. Doen wat julle hande vind om te doen. Onthou – Ek is nog daar, nog altyd naby julle. Vrees nooit die dood, want na die dag van stryd Ontmoet ons weer in groter heerlikheid! Boontoe Wie van ons weet wat môre sal gebeur … Wie van ons weet wat môre sal gebeur ………….. ons harte is baie seer, en het ons U nodig o Heer. U het aan ons die wonderlikste man geleen, en het ons soveel by hom geleer. Ons sal hom baie mis maar nooit kan vergeet, sy oë het altyd geglimlag en was hy o so nederig. Wat ‘n wonderlike voorreg, ons dank U, Heer. Al die herinneringe, sal hom in ons harte laat leef. Vandag kom ons om hom te groet, tot ons weer ontmoet. U het hom saggies kom haal, hy is sonder pyn. Ons droog ons trane, want hoe dan anders Heer? U is genadig, U is ons Heer Totsiens tot ons weer ontmoet, ons is baie lief vir jou! Boontoe Lewe vir vandag Soms is daar gelukkige dae, vol sonskyn en lag, En dan weer draal die tyd net soos ‘n slapelose nag…. Dink ons aan vervloë dae dan wens ons telkens weer Ons kan die uurglas van die lewe Nog net een slag omkeer….. As ons sou ophou om altyd terug Te verlang of om vorentoe te kyk, En nie oplet hoe wonderlik die huidige lyk….. As ons eerder sou probeer om die beste Van elke minuut te maak, Probeer om elke nuwe dag Met liefde aan te raak, Sou ons ophou om in die verlede Of die toekoms te staar, Want ons sou weet om die vreugde Van elke dag met ons hele hart te ervaar. Boontoe Die goue Kruik van God: Ek was jare lank ‘n kruik Uit stof en grond gemeng Tot potklei vir U kunstenaars hande U moes lank brei Aan hierdie warse klei En was U ooit tevrede? Nou roep U my na die aarde terug Stof uit stof Waarvan ek oorspronklik kom Die mense soek as’t ware weer Sy wortels op Nou het die paaie wat ek stof getrap het My moeg gemaak So het ek nou aan die einde Van my lewenspad gekom. Ek was ‘n gekraakte kruik Waarmee U moes tevrede wees Nou vra ek U beskeie, seën my In die ryk waarheen ek moet gaan Boontoe Moenie Vrees nie Los die wêreld en sy slimheid Kyk na Jesus vir jou wysheid Stel jou trou op aan die Here en jy sal verkry sy vrede. Ek het vir jou aan die kruis gesterf, vir jou Sonde het ek daar gely. Selfs jou siekte het ek daar gedra, sodat jy vir my kan leef. Moenie vrees nie ek is aan jou sy In my hand Hou ek Jou toekoms vas ek het alles vir jou afgelê sodat jy vir my kan leef. Kyk na buite sien jy trane, dis die mens met vreesbevange kyk na my en sien my Hande vir jou het ek gebreek die bande. Ek het vir jou aan die kruis gesterf Vir jou sonde het ek daar gely Selfs jou siekte het ek daar gedra sodat jy vir my kan leef. Moenie vrees nie ek is aan jou sy In my hand Hou ek Jou toekoms vas ek het alles vir jou afgelê sodat jy vir my kan leef. Uit Hemelhout is ons gesny, ‘n klein ou skippie ek en jy! Met liefde is ons neergesit op golwe groot en kruine wit. Dit is ‘n onbekende see waar Hy ons rigting gee. Met torings liefde langs die pad, sal Hy ons om die rotse vat. Hy het ‘n Hawe voorberei waar al Sy skippies Huistoe sal kom en veilig sal bly…… Onthou ons is uit Hemelhout gesny! Boontoe Ons klein Liefling Wat ‘n vreugdevolle dag, Om op jou koms te wag. Nou is jy van ons weggeneem. Van pyn en lyding na ‘n plek vêr heen. Maar eendag sal ons weer ontmoet. Dan is die vreugde o, so soet. Ons groet jou nou. Ons liefling kind. Tot ons mekaar weer vind. Boontoe
Carletonville
Afrikaans
Home
Kempton Park